Witamy Dom Pomocy Społecznej

Kontakt z mieszkańcami

Ze względu na problemy techniczne zmienił się adres e-mail: dps@dpsbrzozow.pl

UWAGA
W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ DOTYCZĄCĄ ZAKAŻEŃ WIRUSEM SARS-CoV-2 NA PODSTAWIE DECYZJI Z DNIA 05.03.2020r. (SK.9020.51.1.2020) PODKARPACKIEGO PAŃSTWOWEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO

WPROWADZA SIĘ ZAKAZ WSTĘPU NA TEREN DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZOZOWIE OSOBOM, KTÓRYCH OBECNOŚĆ NIE JEST KONIECZNA DO ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA OBIEKTU W TYM BEZWZGLĘDNY ZAKAZ ODWIEDZIN DO ODWOŁANIA


W RAZIE PYTAŃ PROSZE SIĘ KONTAKTOWAĆ POD NR TELEFONU 134341886 lub 134341881

Społecznej w Brzozowie. Mamy nadzieję , że poprzez ten pokaz – przybliżymy Państwu wizerunek naszego Domu.

Dom nasz położony jest w centralnej części województwa podkarpackiego, w powiecie brzozowskim. Celem funkcjonowania jest zapewnienie naszym mieszkańcom – osobom dorosłym – warunków do godnego, bezpiecznego życia, zachowania jego intymności, zachowania własnej osobowości. Staramy się aby pobyt tutaj upływał w ciepłej , rodzinnej atmosferze.

Pracujący tutaj wykwalifikowany personel gwarantuje pełny profesjonalizm zawodowy. Swoją praca gwarantuje sumienną i uczciwą realizację obowiązków  wynikających ze sprawowania opieki nad osobami powierzonych naszej pieczy.
Jesteśmy jednostką opieki społecznej zapewniającą całodobową opiekę , zaspakajającą niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze, medyczne, społeczne i religijne mieszkańców. Służymy także pomocą  mieszkańcom w ich indywidualnych potrzebach i problemach.

Wita Dom Pomocy Społecznej na podkarpaciu
Dom pomocy społecznej na podkarpaciu

 Witamy Dom Pomocy Społecznej

Dodaj komentarz