Andrzejki

Andrzejki w Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie
24.11.2022 r.
z udziałem mieszkańców i wolontariuszy z ZSE w Brzozowie