Kierownictwo

Kierownictwo – dom pomocy społecznej :

Dyrektor: mgr Lidia Cyparska

Główna Księgowa: mgr Barbara Musiałek

Kierownik działu medycznego: Urszula Jagielska

Kierownik działu opiekuńczego: mgr Ewa Rawańska