Kierownictwo

Kierownictwo – dom pomocy społecznej :

Dyrektor: mgr Lidia Cyparska

Główna Księgowa: mgr Barbara Musiałek

Kierownik działu medycznego: Urszula Gbur

Kierownik działu opiekuńczego: mgr Ewa Rawańska