O nas

 O nas

Dom Pomocy Społecznej w Brzozowie rozpoczął swoją działalność w I-szym kwartale 1992 roku na bazie budynku hotelu robotniczego. Po wykonaniu prac adaptacyjnych powstał obiekt mogący dać zamieszkanie dla 100 osób. Lokalizacja domu jest w małej dzielnicy przemysłowo – mieszkalnej  Brzozowa zwanej Widacz. Dojazd od i do centrum miasta jest dogodny – bowiem w odległości  ok. 100 m  zlokalizowana jest baza PKS – skąd co kilkanaście minut odjeżdżają autobusy do dworca PKS.

Miejscowość Brzozów położona jest na Pogórzu Karpackim – niemal u bram Bieszczadów. Dom nasz jest w pełni przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wykonana jest pochylnia dla wózków inwalidzkich a wewnątrz jest winda osobowa przeznaczona do przewozu wózków i łóżek.

Budynek w części mieszkalnej ma cztery kondygnacje. Mieszkańcy mieszkają w dwuosobowych pokojach, mają do swej dyspozycji świetlicę, pracownię terapeutyczną i kaplicę.  Obiekt dostępny dla mieszkańców przystosowany jest do poruszania na wózkach inwalidzkich

Nawiązywanie kontaktów zewnętrznych przez mieszkańców nie podlega ograniczeniom i kontroli ze strony personelu DPS. Mieszkańcy dysponują całkowicie swoim czasem. Wyjścia i wyjazdy poza obiekt nie wymagają zgody – jedynie zgłoszenia przewidywanej swojej nieobecności.

Ważnym czynnikiem działalności Domu jest praca Samorządu Mieszkańców – do zadań którego należy opiniowanie wszystkich spraw związanych z życiem mieszkańców ( od uzgadnień dotyczących zagospodarowania terenu zewnętrznego poprzez wystrój pokoi, dobór współlokatora  w pokoju do opiniowania planó pracy i uzgodnień jadłospisów).

W zakresie technicznym – oprócz wspomnianej – centralnie usytuowanej windy osobowej – pokoje mieszkalne wyposażone są w sygnalizację przyzywową , instalacje sygnalizacji pożarowej (monitoring PSP) , instalacje TV we wszystkich pokojach, instalacje radiowęzła a także całodobowy monitoring kamerami TV terenu wokół budynku. Posiadamy również bezprzewodowy internet i komputer dla mieszkańców z dostępem do internetu.

 
Dodatkowo:

Opieka Medyczna zapewniona całodobowe przez pielęgniarki oraz posiadamy lekarza rodzinnego

o nas
dom pomocy społecznej

Terapia Zajęciowa od poniedziałku do piątku która organizuje zajęcia dla chętnych mieszkańców