Ogłoszenia

„Zapytanie ofertowe” z dnia 02.06.2021 r. na USŁUGI  PRALNICZE 
Zapytanie ofertowe do : Remont Pomieszczeń –  Izolatorium w DPS  Brzozów  z dnia 30.06.2020r.
Informacja o wyborze oferenta na „Usługi pralnicze” na okres od 1.07.2020r.- 30.06.2021r.
 Zmiany w sposobie fakturowania dostaw i usług dla Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie od 1 stycznia 2016 r

Aktualny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej

„Zapytanie ofertowe” z dnia 20.05.2020 r. na USŁUGI  PRALNICZE 

Informacja o udzieleniu zamówienia na dostawę produktów mleczarskich

Informacja o udzieleniu zamówienia na przebudowę radiowęzła w DPS

Informacja o udzieleniu zamówienia na rozbudowę i przebudowę monitoringu w DPS

Zaproszenie do złożenia oferty na przebudowę radiowęzła w DPS (załącznik do pobrania)

Zaproszenie do złożenia oferty na rozbudowę i przebudowę monitoringu w DPS (załącznik do pobrania)

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ ŻYWNOŚCI  W  ASORTYMENCIE PRODUKTY MLECZARSTWA ( GRUPA 155 wg CPV)

Zapytanie ofertowe –  „zakupy różnych art. spożywczych” o wartości poniżej 30000 euro – nie podlegających ustawie  z dnia 29.01.2004 prawo zamówień publicznych (art.4.8 ustawy) z dnia 8 listopada 2019 r.
( Załącznik nr 1 doc. do pobrania)
Informacja o wyborze oferenta na „Usługi pralnicze” na okres od 1.07.2019r.- 30.06.2020r.
Ogłoszenie do:„Zapytanie ofertowe” z dnia 28 maja 2019 r. na USŁUGI  PRALNICZE  – o wartości poniżej 30000 €  –  ( nie podlegające ustawie z dnia 29.01.2004 r. „Prawo Zamówień Publicznych”)

Informacja o wyborze oferenta na dostawy„Produkty mleczarskie” na 2018r.

Informacja o wyborze oferenta na „Usługi pralnicze” na 2018r.

Zapytanie ofertowe z dnia 6 grudnia 2017 r. – „ Zakupy produktów mleczarskich” o wartości poniżej 30000 euro – nie podlegających ustawie z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (art.4.8 ustawy)

„Zapytanie ofertowe” z dnia 29 Listopada 2017 r. na USŁUGI  PRALNICZE  – o wartości poniżej 30000€  –  ( nie podlegające ustawie z dnia 29.01.2004 r. „Prawo Zamówień Publicznych”)

Ogłoszenie o wyborze dostawcy pieczywa i wyrobów piekarskich na 2018 rok.

Zapytanie ofertowe –  „zakupy różnych art. spożywczych” o wartości poniżej 30000 euro – nie podlegających ustawie  z dnia 29.01.2004 prawo zamówień publicznych (art.4.8 ustawy) z dnia 15 listopada 2017 r.

OGŁOSZENIE o poszukiwaniu spadkobiorców  Pani Józefy Stodolak ur. 11.09.1931 r. w Domaradzu córki Wawrzyńca i Marii z domu Bryś .

Ogłoszenie o wyborze dostawcy pieczywa i wyrobów piekarskich na 2017 rok.

Ogłoszenie do:„Zapytanie ofertowe” z dnia 21 listopda 2016 r. na USŁUGI  PRALNICZE  – o wartości poniżej 30000 €  –  ( nie podlegające ustawie z dnia 29.01.2004 r. „Prawo Zamówień Publicznych”)

Ogłoszenie do: Zapytanie ofertowe –  „Zakupy produktów mleczarskich” o wartości poniżej 30000 euro – [nie podlegających ustawie  z dnia 29.01.2004 prawo zamówień publicznych (art.4.8 ustawy)] z dnia 21 listopada 2016 r.

Ogłoszenie do: Zapytanie ofertowe –  „zakupy różnych art. spożywczych” o wartości poniżej 30000 euro – nie podlegających ustawie  z dnia 29.01.2004 prawo zamówień publicznych (art.4.8 ustawy) z dnia 15 listopada 2016 r

Ogłoszenie do: Zapytanie ofertowe z dnia 4 grudnia 2015 r. – „ Zakupy produktów mleczarskich” o wartości poniżej 30000 euro – nie podlegających ustawie z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (art.4.8 ustawy)

Ogłoszenie Do :„Zapytanie ofertowe” z dnia 3 grudnia 2015 r. na USŁUGI  PRALNICZE  – o wartości poniżej 30000€  –  ( nie podlegające ustawie z dnia 29.01.2004 r. „Prawo Zamówień Publicznych”)

Ogłoszenie do: Zapytanie ofertowe z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie remontu posadzki na stołówce Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie

Ogłoszenie do: Zapytanie ofertowe –  „zakupy różnych art. spożywczych” o wartości poniżej 30000 euro – nie podlegających ustawie  z dnia 29.01.2004 prawo zamówień publicznych (art.4.8 ustawy) z dnia 17 listopada 2015 r.

Informacja o wyborze oferenta na dostawy„Produkty mleczarskie” na 2015r.

Informacja o wyborze oferenta na „Usługi pralnicze” na 2015r.

Ogłoszenie o wyłonieniu dostawcy pieczywa na 2015 rok

„Zapytanie ofertowe” z dnia 8 grudnia 2014 r. na USŁUGI  PRALNICZE  – o wartości poniżej 30000 €  –  ( nie podlegające ustawie z dnia 29.01.2004 r. „Prawo Zamówień Publicznych”)

Ogłoszenie do: Zapytanie ofertowe –  „zakupy różnych art. spożywczych” o wartości poniżej 30000 euro – nie podlegających ustawie  z dnia 29.01.2004 prawo zamówień publicznych (art.4.8 ustawy) z dnia 17 listopada 2014 r.

Ogłoszenie do: Zapytanie ofertowe –  „Zakupy produktów mleczarskich” o wartości poniżej 30000 euro – nie podlegających ustawie  z dnia 29.01.2004 prawo zamówień publicznych (art.4.8 ustawy) z dnia 20 listopada 2014 r.

OGŁOSZENIE o poszukiwaniu spadkobiorców  Pani Cecylii Roztockiej  ur. 31.10.1912 r. w Glinniczku,córki marcina i Anny.