Opieka medyczna

opieka medyczna
opieka medyczna

 

Opieka medyczna

Organizacja życia DPS w Brzozowie opiera się na partnerskiej relacji mieszkańcy – pracownicy. Wyjazdy do rodzin oraz wyjścia muszą być realizowane zgodnie z życzeniami mieszkańców. Jedyne ograniczenia stosuje się do osób z zanikami pamięci lub sądownie ubezwłasnowolnionych. Każdy mieszkaniec po przybyciu do Domu jest przebadany przez lekarza oraz przeprowadza się z nim wywiad ogólny. Pozwala to na poznanie dotychczasowego leczenia, jego przebiegu i skuteczności – ukierunkowując lekarza co do dalszego postępowania medycznego lub dokonania stosownych zmian. W przypadkach badań specjalistycznych wykonywane są one w Przychodni Rejonowej ZOZ w Brzozowie.

Zapisywane lekarstwa przechowywane są pod zamknięciem i dozowane poprzez personel medyczny. W przypadku choroby mieszkaniec leczony jest w swoim pokoju i w tym okresie spożywa posiłki w pokoju. W sytuacjach koniecznych mieszkaniec przenoszony jest na czas choroby do izolatki i jest zapewniona opieka medyczna .

Opieka medyczna zapewniona jest całą dobę przez wykwalifikowany personel medyczny. W Domu znajduje się gabinet zabiegowy i dyżurka pielęgniarek. Posiadamy również gabinety fizykoterapii i kinezyterapii .