Archiwum BIP

Zapytanie ofertowe –  „zakupy różnych art. spożywczych” o wartości poniżej 30000 euro – nie podlegających ustawie  z dnia 29.01.2004 prawo zamówień publicznych (art.4.8 ustawy)  dnia 12.11.2020r.


Informacja o udzieleniu zamówienia Remont Pomieszczeń –  Izolatorium w DPS  Brzozów

Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w DPS w Brzozowie

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne do zatrudnienia na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w DPS w Brzozowie

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w DPS w Brzozowie

Zapytanie ofertowe do : Remont Pomieszczeń –  Izolatorium w DPS  Brzozów  z dnia 30.06.2020r.

Informacja o wyborze oferenta na „Usługi pralnicze” na okres od 1.07.2020r.- 30.06.2021r.

Informacja o udzieleniu zamówienia na dostawę produktów mleczarskich

Informacja o udzieleniu zamówienia na przebudowę radiowęzła w DPS

Informacja o udzieleniu zamówienia na rozbudowę i przebudowę monitoringu w DPS

Zaproszenie do złożenia oferty na przebudowę radiowęzła w DPS (załącznik do pobrania)

Zaproszenie do złożenia oferty na rozbudowę i przebudowę monitoringu w DPS (załącznik do pobrania)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ ŻYWNOŚCI  W  ASORTYMENCIE PRODUKTY MLECZARSTWA ( GRUPA 155 wg CPV)

INFORMACJA z dnia  22 listopada 2019 r. o  wyłonieniu dostawcy  ”Dostawa żywności w asortymencie pieczywo ”  na 2019 r.

Informacja o wyborze oferenta na „Usługi pralnicze” na okres od 1.07.2019r.- 30.06.2019r.

Ogłoszenie do:„Zapytanie ofertowe” z dnia 28 maja 2019 r. na USŁUGI  PRALNICZE  – o wartości poniżej 30000 €  –  ( nie podlegające ustawie z dnia 29.01.2004 r. „Prawo Zamówień Publicznych”)

Informacja o wyborze oferenta na dostawy„Produkty mleczarskie” na 2019.

Zapytanie ofertowe –  „zakupy różnych art. spożywczych” o wartości poniżej 30000 euro – nie podlegających ustawie  z dnia 29.01.2004 prawo zamówień publicznych (art.4.8 ustawy) z dnia 15 listopada 2018 r.