Ogłoszenia

Ogłoszenia- Dom Pomocy Społecznej na Podkarpaciu :

Prośba o wsparcie

 

Zapytanie ofertowe do : Remont Pomieszczeń –  Izolatorium w DPS  Brzozów  z dnia 30.06.2020r.

 

Informacja o wyborze oferenta na „Usługi pralnicze” na okres od 1.07.2020r.- 30.06.2021r.

 

 Zmiany w sposobie fakturowania dostaw i usług dla Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie od 1 stycznia 2016 r

Aktualny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej

„Zapytanie ofertowe” z dnia 20.05.2020 r. na USŁUGI  PRALNICZE 

Informacja o udzieleniu zamówienia na dostawę produktów mleczarskich

Informacja o udzieleniu zamówienia na przebudowę radiowęzła w DPS

Informacja o udzieleniu zamówienia na rozbudowę i przebudowę monitoringu w DPS

Zaproszenie do złożenia oferty na przebudowę radiowęzła w DPS (załącznik do pobrania)

Zaproszenie do złożenia oferty na rozbudowę i przebudowę monitoringu w DPS (załącznik do pobrania)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ ŻYWNOŚCI  W  ASORTYMENCIE PRODUKTY MLECZARSTWA ( GRUPA 155 wg CPV)

Zapytanie ofertowe –  „zakupy różnych art. spożywczych” o wartości poniżej 30000 euro – nie podlegających ustawie  z dnia 29.01.2004 prawo zamówień publicznych (art.4.8 ustawy) z dnia 8 listopada 2019 r.
( Załącznik nr 1 doc. do pobrania)

Informacja o wyborze oferenta na „Usługi pralnicze” na okres od 1.07.2019r.- 30.06.2020r.

Ogłoszenie do:„Zapytanie ofertowe” z dnia 28 maja 2019 r. na USŁUGI  PRALNICZE  – o wartości poniżej 30000 €  –  ( nie podlegające ustawie z dnia 29.01.2004 r. „Prawo Zamówień Publicznych”)