Biuletyn Informacji Publicznej

Dom Pomocy Społecznej w Brzozowie informuje, że od miesiąca Października br będziemy dysponować wolnym etatem pracy na stanowisko fizjoterapeuty.
W związku z powyższym, zainteresowanych pracą w naszym zakładzie prosimy o kontakt. Osoba do kontaktu Regina Błyskal tel.  wew 13 43 41 886 wew. 32

Zapytanie ofertowe z dnia 6 grudnia 2017 r. – „ Zakupy produktów mleczarskich” o wartości poniżej 30000 euro – nie podlegających ustawie z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (art.4.8 ustawy)

Ogłoszenie : Zapytanie ofertowe –  „zakupy różnych art. spożywczych” o wartości poniżej 30000 euro – nie podlegających ustawie  z dnia 29.01.2004 prawo zamówień publicznych (art.4.8 ustawy) z dnia 15 listopada 2017 r.

Informacja o wynikach naboru do zatrudnienia na stanowisko inspektor ds. administracyjno – gospodarczych

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne do zatrudnienia na stanowisko inspektor ds. administracyjno – gospodarczych

OGŁOSZENIE o poszukiwaniu spadkobiorców  Pani Józefy Stodolak ur. 11.09.1931 r. w Domaradzu córki Wawrzyńca i Marii z domu Bryś .

Komentarze są wyłączone.