Projekt w DPS

Od 18 maja bierzącego roku Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie realizuje projekt pod nazwą ,, Aktywność fizyczna szansą na zdrwosze życie”.

Celem Projektu jest zwiększenie zakresu sprawności fizycznej osób starszych i niepełnosprawnych intelektualnie  poprzez systematyczny udział w treningach na świeżym powietrzu.

W zadaniu bierze udział dwadzieści osób mieszkańców DPS w Brzozowie oraz uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowie.

Zadanie polegające na dwunastu dwugodzinnych sesjach treningowych sfinansowane zostało ze środków samorządu powiatowego. w ramach dotacji dokonano zakupu i montażu sprzętu:

prasa nożna i orbitek

Realizacji zadania sprzyja zagospodarowany na potrzeby rehabilitacji terenu przy DPS